โปรแกรมที่เกี่ยวกับงานบัญชี ต้องเขียนโดยคนทำบัญชีเท่านั้น

จึงจะเข้าถึงคนทำบัญชีอย่างแท้จริง

         มิติใหม่ของวงการบัญชี โปรแกรมบันทึกแบบยื่นภาษี ภงด.1,ภงด.3,ภงด.53 (TAX1353) , ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.30 (VAT30) , แบบยื่นประกันสังคม สปส.1-10 (SPS10) , แบบบัญชีรายชื่อผู้ถือ หุ้น บอจ.5 (BOJ5) และล่าสุด โปรแกรมพิมพ์ใบกำกับภาษีขาย/ใบเสร็จรับเงิน (TAX INVOICE) และโปรแกรมใบเสนอราคา (Quotation) ที่จะอำนวยความสะดวกในการกรอกแบบฟอร์มข้อมูล การขาย / ใบเสนอราคา ยื่นแบบภาษี หรือจัดพิมพ์ ใบกำกับภาษี ที่คุณต้องทำอยู่จำเจทุกเดือน ให้กลายเป็นเรื่องสะดวกสบาย และง่ายดายอย่างที่คุณคาดไม่ถึง ไม่ต้องเข้าเรียนรู้การใช้โปรแกรม ให้ยุ่งยาก ไม่ต้องตั้งค่าเริ่มต้นของโปรแกรม เพียงแค่ 5 นาที คุณก็ใช้งานได้คล่อง ราวกับคุณคุ้นเคย มานาน
Made with Xara
Copyright © 2011 - 2020 All Rights Reserved. www.JSMBusiness.com
หน้าแรก Products Store News Gallery ติดต่อเรา Support About โปรแกรมบันทึกแบบยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.30 VAT30 โปรแกรมบันทึกแบบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภงด.1,ภงด.3,ภงด.53 TAX1353

Store

โปรแกรมสำเร็จรูปพร้อมเสริฟ ติดตั้งเสร็จใช้งานได้ทันที

โปรแกรมออกใบกำกับภาษีขาย Tax Invoice

โปรแกรมที่ช่วยให้คุณออก ใบกำกับภาษีขายได้ง่ายขึ้น คุณเพียงแต่พิมพ์ข้อมูลการขายของคุณลงไป จากนั้นคุณ ก็สั่งพิมพ์ข้อมูลลงแบบฟอร์มใบกำกับภาษีของคุณได้ถูก ต้องแม่นยำ หรือจะพิมพ์ลงกระดาษเปล่าขนาดA4 , พิมพ์ ลงแบบฟอร์มจากโรงพิมพ์ก็ตรงเป๊ะ  ราคาเพียง  3,899 บาท   
Buy Now Buy Now
JSM Business.com Make it Difference
Lorem Ipsum Dolor NEW
แถมพิเศษ        สำหรับท่านซื้อโปรแกรมบันทึก แบบภาษี ภงด.1,3,53 (TAX1353) วันนี้ แถม โปรแกรมTaxAddOn  ( โปรแกรมสรุป ภงด.1, ภงด.1ก , ภงด.3 และภงด.53 ) มูลค่า 899 บาท   ฟรีทันที  (ไม่ต้องมานั่งบวกยอดเป็นคนๆ อีกต่อไปแล้ว)
โปรแกรมบันทึกแบบนำส่งประกันสังคม สปส.1-10 SPS10

โปรแกรมออกใบกำกับภาษีขาย,ใบเสนอราคา & ใบวางบิล

Tax Invoice , Quotation & BILLSLIP 2019

  โปรแกรมออกใบกำกับภาษีขาย,ใบเสนอราคา และใบวางบิลนี้  เป็นโปรแกรมที่ ช่วยให้คุณออกใบกำกับภาษีขาย,ใบเสนอราคา หรือ ใบวางบิล ได้ง่ายขึ้น คุณเพียง แต่พิมพ์ข้อมูลการขายของคุณลงไป ในโปรแกรม จากนั้นคุณก็สั่งพิมพ์ ข้อมูลลงแบบฟอร์มใบกำกับภาษี ของคุณได้ทันที ตรงตามตำแหน่ง ถูกต้องแม่นยำ หรือจะพิมพ์ข้อมูล พร้อมแบบฟอร์มลงกระดาษเปล่า ขนาดA4 ก็ได้ ซึ่งมีรูปแบบของ เอกสารใบกำกับภาษี,ใบเสนอราคา และใบวางบิล ให้เลือกทั้งยัง สามารถเก็บทุกข้อมูลของการออกใบกำกับภาษีขายไว้ ในระบบฐาน ข้อมูล ซึ่งพร้อมที่จะรายงานภาษีขาย ที่ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด นั่นหมายความว่า ทันทีที่คุณออกใบกำกับภาษีขาย เสร็จรายงานภาษีขาย ก็เสร็จพร้อมกัน  ทำให้คุณสามารถทำการ ตรวจสอบยอดขายรวมของ แต่ละเดือน เพื่อการนำเสนอผู้บริหารได้อย่าง ทันท่วงที  เหมาะอย่างยิ่ง สำหรับบริษัทห้างร้านต่างๆ ในการนำโปรแกรมนี้ไปใช้กิจการเพื่อ ความสะดวกคล่องตัวในการทำงานของท่าน และที่สำคัญ  เหมาะสำหรับ สำนักงานบัญชี ในการแนะนำโปรแกรมนี้ ให้ลูกค้าบัญชี ของท่านนำไปใช้งาน เพราะนอกจากลูกค้าของท่านจะ พิมพ์เอกสาร ใบกำกับภาษีได้อย่างถูกต้องตามที่สรรพากรกำหนดแล้ว ยังจะช่วยให้ ท่านได้รับรายงานภาษีขายจากลูกค้าไว้เพื่อการตรวจสอบของท่านด้วย    เพียงเท่านี้ เรื่องยุ่งยาก ก็กลายเป็นเรื่องง่ายแล้ว

    

โปรแกรมบันทึกแบบยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.30 VAT30 V2015 

   โปรแกรมบันทึกแบบยื่นภาษีมูลค่าเพิ่มนี้ สามารถพิมพ์กรอกข้อมูล ลงบนแบบฟอร์มภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.30 ของกรมสรรพากรได้อย่างแม่นยำ ถูกต้องสวยงาม หรือจะพิมพ์ลงกระดาษเปล่าขนาดA4ก็ได้ โปรแกรมจะ ทำการพิมพ์แบบฟอร์มข้อมูลให้อย่างครบถ้วนถูกต้องตามที่กฎหมาย กำหนด ทั้งยังสามารถเก็บทุกข้อมูลของการยื่นภาษีไว้ในระบบฐาน ข้อมูล พร้อมที่จะทำการประมวลผลได้ในพริบตาเดียว อีกทั้งยังสามารถ ออกรายงานต่างๆ เพื่อการตรวจสอบ , เพื่อการนำเสนอผู้บริหารได้อย่าง ทันท่วงที และที่สำคัญ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับสำนักงานบัญชี และ บริษัทห้างร้านต่างๆที่ต้อง จัดทำเอกสารเหล่านี้อยู่เป็นประจำ

    

โปรแกรมบันทึกแบบยื่นภาษีภงด.1,3,53 TAX1353 V2015   

  โปรแกรมบันทึกแบบยื่นภาษี ภงด.1,ภงด.3,ภงด.53 ที่สามารถพิมพ์ กรอกข้อมูลลงบนแบบฟอร์มภาษี ภงด.1 , ภงด.3, ภงด.53 ของ กรมสรรพากร ได้อย่างแม่นยำ ถูกต้องสวยงาม หรือจะพิมพ์ลงกระดาษ เปล่าขนาด A4 ก็ยังได้ สะดวกดี โปรแกรมจะทำการพิมพ์แบบฟอร์ม ข้อมูลให้อย่างครบถ้วน ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดทั้งยัง สามารถเก็บ ทุกข้อมูลของการยื่นภาษี ไว้ในระบบฐานข้อมูล  พร้อมที่จะทำการ ประมวลผลได้ในพริบตาเดียว อีกทั้ง ยังสามารถออกรายงานต่างๆ เพื่อการตรวจสอบ , เพื่อการนำเสนอผู้บริหาร ได้อย่างทันท่วงที และที่สำคัญ   หมาะอย่างยิ่งสำหรับสำนักงานบัญชี  และบริษัทห้าง ร้านต่างๆ    ที่ต้องจัดทำเอกสารเหล่านี้อยู่เป็นประจำ

   

โปรแกรมบันทึกแบบเงินสมทบประกันสังคม  SPS10 V2015

   โปรแกรมบันทึกแบบเงินสมทบประกันสังคม สปส.10 ที่สามารถพิมพ์ กรอก ข้อมูลลงบนแบบฟอร์ม สปส.10 ของสำนักงานประกันสังคม  ได้อย่างแม่นยำ ถูกต้องสวยงาม  หรือจะพิมพ์ลงกระดาษเปล่าขนาด A4 ก็สะดวกดี   โปรแกรมจะทำการพิมพ์แบบฟอร์มข้อมูลให้อย่างครบถ้วน ถูกต้องตามที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด อีกทั้งยัง สามารถเก็บทุก ข้อมูลของการยื่นแบบประกันสังคมไว้ใน ระบบฐานข้อมูล  พร้อมที่จะทำ การประมวลผลได้ในพริบตาเดียว อีกทั้งยัง สามารถออกรายงานต่างๆ เพื่อการตรวจสอบ , เพื่อการนำเสนอผู้บริหารได้ อย่างทันท่วงที และที่ สำคัญ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับสำนักงานบัญชี  และ บริษัทห้างร้าน ต่างๆ ที่ต้องจัดทำเอกสารเหล่านี้อยู่เป็นประจำ

    

โปรแกรมบันทึกบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น บอจ.5  BOJ5  V3.80  

   โปรแกรมบันทึกบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นบริษัทฯ บอจ.5 ( BOJ5 ) เป็น โปรแกรมที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับสำนักงานบัญชีควรมีไว้ใช้ภายในสำนัก งานในการส่งงบการเงินที่กระทระทรวงฯ นอกเหนือจากงบการเงินที่ต้อง นำส่งแล้วนั้น จะต้องแนบบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ประชุมอนุมัติงบฯ แนบไปด้วยทุกครั้ง จะให้มานั่งพิมพ์ใหม่ทุกครั้งก็ไม่ไหว จะใช้แบบฟอร์ม PDF ไฟล์ของปีที่แล้ว ก็ไม่รู้ไปเก็บไว้ที่ไหน ยากต่อการบริหารจัดการ เพียงท่านพิมพ์ข้อมูลลงใน โปรแกรมบันทึกบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น บอจ.5 ก็สามารถสั่งพิมพ์กรอกข้อมูลลง บนแบบบอจ.5 ของกระทรวงฯได้อย่าง แม่นยำ ถูกต้องสวยงาม หรือจะพิมพ์ ลงกระดาษเปล่าขนาดA4 ก็จะ สามารถแนบงบการเงินได้ทันทีที่สั่งพิมพ์ อีกทั้งยังเก็บทุกข้อมูลของการ นำส่งบัญชีรายชื่อไว้ในระบบฐานข้อมูล ในปีต่อๆ ไปคุณแค่เรียกข้อมูลเก่า ขึ้นมา แล้วแก้วันที่ประชุมใหม่.เพียงแค่นั้นที่คุณต้องทำ

    

โปรแกรมบันทึกแบบบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น บอจ.5 BOJ5
พิเศษ สั่งซื้อชุดโปรโมชั่นวันนี้ (1 Package ประกอบด้วย 3 โปรแกรม)   รับสิทธิพิเศษซื้อได้ใน ราคาเพียง 3,899 บาทเท่านั้น ลงทุนครั้งเดียวใช้งานได้คุ้มยิ่งกว่าคุ้ม   ชุดโปรโมชั่น ประกอบด้วย   1.โปรแกรมภาษีเงินได้ ภงด.1,3,53 TAX1353  2.โปรแกรมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.30  VAT30  3.โปรแกรมประกันสังคม สปส.1-10  SPS10  

ราคานี้เสี่ยตรวจแล้ว....พิมพ์ไม่ผิดแน่นอน 

โปรแกรมออกใบกำกับภาษี Tax Invoice
Store