“ เปลี่ยนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย ปลี่ยนความซับซ้อนให้เป็นเรื่องทั่วไป  

Made with Xara
Copyright © 2011 - 2020 All Rights Reserved. www.JSMBusiness.com
หน้าแรก Products Store News Gallery ติดต่อเรา Support About
JSM Business & Service บริษัท เจเอสเอ็ม บิสสิเนส แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ผลิตงานโปรแกรมใช้งานธุรกิจ ที่ตอบสนองผู้ใช้งานได้ อย่างตรงจุดประสงค์ที่สุด สะดวก ใช้งานง่าย เข้าใจเร็ว และที่สำคัญงานคุณภาพในราคาที่ ไม่แพง เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถ หามาใช้งานได้ใน ราคาที่ไม่เกินความเป็นจริง ด้วยความที่เข้าใจ  และตระหนักดีในจุดนี้ จึงผลิตงานด้าน โปรแกรมธุรกิจที่เป็นโปรแกรมภาษาไทย อยู่ในมุมมองเดียวกับผู้ใช้งานจริง ด้วยการ ออกแบบการใช้งานที่เรียบง่าย แม้แต่ผู้ที่ใช้งานคอมพิวเตอร์ที่ไม่ชำนาญ ก็ยังสามารถ เรียนรู้การใช้งานได้อย่างรวดเร็ว โปรแกรมทุกโปรแกรม ท่านสามารถDownLoadโปรแกรมไป ทดลองใช้งานได้ 30 วันเต็ม  เพื่อให้ท่านพิจารณาก่อนที่จะตัดสินใจซื้อโปรแกรมนั้นๆไปใช้งาน

About

JSM Business.com Make it Difference

การได้ซื้อโปรแกรมที่ใช้งานได้จริง ตรงกับความต้องการ ถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า  

About Free Trial